About

Malou Cohen werkt als kunstenaar in Zutphen & Deventer,  afgestudeerd aan de HKU – Fine arts 2010 – studio @ De energiefabriek Deventer – maloucohen@gmail.com

 –> english below

‘De meeste schoonheid bevindt zich in een vies klein hoekje

Die ene zin uit een gedachteloos gesprek, een stukje afval in de vorm van een ijsberg, een vensterbank vol taferelen, een meeuw met een milkshake, een vies raam dat het uitzicht verbeterd, een stukje tegel als scherf uit het heelal.

Als kunstenaar verzamel ik gewone situaties en materialen uit mijn directe omgeving die tot mijn verbeelding spreken. Als een soort ontdekkingsreiziger probeer ik de bijzondere kanten en mogelijkheden van deze situaties en materialen te bloot te leggen.

Soms uit dit zich in een uniek werk en soms in een grotere oplage.

Onderdeel van  Popinnart  

Vertegenwoordigt door YEDS

Voor meer informatie, samenwerkingen of atelierbezoek mail naar maloucohen@gmail.com

——–>Coming up

——–>Instagram

scroll down voor cv

Tekst door Sabine Winters:

Stukje realiteit. 

– de werelden van Malou

De stad is een groot spektakel, een kakofonie van geur, licht, en geluid. De stad, waar het krioelt van  de mensen en vlagen van gesprekken mee worden genomen door vreemden. De stad, waar het altijd beweegt en waar er altijd iets aan de aandacht ontglipt. De stad is het decor voor één grote slordige, en onbedoelde mis-en-scene. Maar juist in deze chaos van gebeurtenissen, ziet Malou met haar kunstenaarsoog het onvertelde verhaal; het op het eerste gezicht oninteressante en onooglijke krijgt in haar werk een podium.

De gevonden voorwerpen die Malou gebruikt in haar werk vindt ze op straat; een gouden snoeppapiertje, plastic bloemen uit de vuilnis, of flarden van een gesprek. Het zijn voor veel mensen nogal waardeloze objecten of oninteressante situaties. Maar wat is dat dan precies ‘waardeloos’, of ‘oninteressant’, en wie bepaalt dit? Een vraag die we onszelf  te weinig stellen, want waar heel Instagram dezelfde plaatjes schiet van het ene na het andere monument of verre vakantieoord, zou het t het ware spektakel zich misschien wel even zo goed voor onze neus op straat kunnen afspelen? Het zijn voor Malou júist de dingen en situaties die voor het alledaagse oog oninteressant zijn, die de basis vormen voor haar werk. Voor haar zit schoonheid zit besloten in de betekenisloosheid van de dingen en situaties die ze op straat tegenkomt. Ze gebruikt voorwerpen, situaties en beelden die ze vindt,  als toegangspoorten tot nieuwe werelden.

Waar heel Instagram dezelfde plaatjes schiet van het ene monument na het andere,  bevindt het ware spektakel zich voor Malou gewoon buiten op straat; in een steegje achter de hoofdstraat waar een raampje open staat van een flatgebouw en een wit kanten gordijntje wappert door de wind.

Malou selecteert een stukje realiteit en maakt er een nieuw framework omheen waardoor ze ons laat nadenken over onze waardebepaling van materiële zaken; waarom zijn bepaalde stoffen waardevol en andere niet?  Alleen al op het moment dat je deze vragen gaat stellen, neem je afstand van de (sociale) constructies waarmee we onze samenleving vorm hebben gegeven en ons leven nut geven; dan wordt opeens alles waardeloos óf misschien juist wel waardevol!

Bovendien is haar werk een vorm van zelfonderzoek waarbij ze tijdens het maakproces ook haar eigen waarden en normen kritische onder de loep neemt. Want welke beslissingen je maakt tijdens het maken van een kunstwerk, ligt ook aan welke mening of opvatting je waarde hecht; en welke opvatting over wat mooi of lelijk is weegt nu eigenlijk zwaarder dan de ander? Dit is niet alleen een vraag die binnen het werkproces van Malou de ronde doet en waar ze antwoord op formuleert door middel van haar werk, maar ook dé vraag die ze indirect aan haar collega’s én aan de toeschouwer stelt. De brokjes antwoord die Malou geeft zijn minimaal; soms zijn het collages van werkjes die je aansporen om een verhaal te verzinnen, soms zijn het de titels van het werk die dienen als associatieve paraplu, of de benoeming van het gebruikte materiaal. Het zijn aansporingen waarmee Malou de deur naar onze fantasie openzet. Zonder haar realiteit aan ons op te willen dringen, nodigt Malou ons op subtiele wijze uit om na te denken over (het) waarde(loze).

\\\\\\

* english version

‘Most of the beauty can be found in a dirty little corner’

Malou Cohen works in Deventer & Zutphen, the Netherlands, graduated from HKU Fine arts in 2010.

‘Most of the beauty can be found in a dirty little corner’

One peculiar sentence from a random conversation, a piece of trash in the shape of an iceberg, a windowsill full of adventures,
a dirty window whitch is extending the view by troubeling it, polyurethane foam like an island in sea, a piece of tile that looks like a tiny piece of universe

A an artist I am collecting potential materials, scenes and conversations from my direct environment. By asking myself ‘what could this be’ I will try to discover the sides we did not noticed yet.

My work ranges from very unique works to unlimited editions of multiples whitch I produce on a larger scale available for a bigger audience.

<a href=”//www.maloucohen.com/” target=”_blank”>website</a>


I am part of the nomadic artcollective Popinnart  
and represented by YEDS

My work ranges from very unique works to editions or multiples whitch I produce on a larger scale available for a bigger audience.

shops & stores who are selling my work

————> instagram

For more info/questions/studiovisits/colabs please feel free to contact me at maloucohen@gmail.com

*

Text by Sabine Winters
A slice of perspective
– the realms of Malou

The city is a spectacle, a cacophony of odours, illuminations, and sounds. The city, swarming with people, where snippets of conversations are picked up and taken home by strangers. The city, which is in constant flux and where something always escapes one’s attention. The city acts as the grandiose décor for a sloppy and haphazard mise en scène, and it is precisely within this pandemonium of occurrences that Malou spots untold stories; what might appear as uninteresting and abject to us, is placed front and centre in her work.

In her work, Malou uses found objects sourced from the streets; a gold-coloured candy wrapper, plastic flowers pulled from the dumpster, fragments of a conversation. For many, such objects might seem worthless, and such events plain boring. Then again, why is something labelled as ‘worthless’ or ‘uninteresting,’ and who, in fact, gets to determine this? This is a question we fail to ask ourselves regularly, which is reflected in Instagram’s endless feed of famous monuments and exotic locations; might it be possible that the true spectacle unfolds right before our eyes just as we go about our daily lives? The things and situations that might appear as mere trifles to the untrained eye are precisely the foundations of Malou’s artistic practice. For her, beauty is sheathed in the triviality of things and situations she encounters on the street. She uses found objects, events, and images as portals to another realm.

Where Instagram presents us with an endless feed of snapshots of famous monuments, Malou simply takes to the street to find the real spectacle; down an alleyway off the main road, a white laced curtain dances in the wind, flapping from the open window of an apartment block.

Malou carefully selects a tiny slice of reality and brings it to the fore. With this gesture, she invites us to (re)consider the ways in which value is assessed; why are some substances deemed more valuable than others? Simply asking this question out loud allows us to distance ourselves from the (social) constructs that shape our society and the ways in which value is produced; in the blink of an eye, everything might appear to be either worthless or, infact, invaluable!

By adopting a critical approach towards her own values and principles throughout the production process, her practice simultaneously becomes a form of self-investigation. For every decision during the creation of a work is informed by subjective value allocation, which is contingent upon prevailing—and often contesting—convictions of beauty and ugliness.
Weighing up these convictions against one another and drawing personal conclusions is not only part and parcel of her work and practice, but furthermore urges her audience and colleagues to do the same. Malou divulges her answers in morsels; they might be collaged works that imply a hidden narrative; the work titles that function as a kind of associative umbrella; or a precise naming of the materials used. With these, Malou encourages the viewers to use their imagination. Without trying to impose her own perspective, Malou gingerly invites us to contemplate the nature of value allocation.

“I want to share the desire that imagination can summon, to draw attention to the unseen. In the best case scenario, I hope to impart a person with a different view on the world. That is the purpose of my work; it’s what I do, what constantly occupies my mind. I believe that the world would become a more beautiful and better place if everyone adopted a more receptive
and open minded view.”

*

CV

Born in 10/06/1981 * Lives and works in Den Haag in the Netherlands * Studio: Energiefabriek Deventer * maloucohen@gmail.com * www.maloucohen.com

For upcoming events and exhibitions ——>Click

Projects/ exhibitions

– Popinnart, groupshow Amsterdam, 1/4 – 1/10 2018
– Uitzicht, groupshow CBK Emmen, 2018
– Artist in residence Lisboa @ Roundabout.LX,  open studio exhibition + solo exhibition @ Fabrica Features, 2018
– Art for animals sake, 2017
– Geheime verhalen, ZonMW Den Haag, duoshow 2017
– Budvar Young Art Event, Nest, Den Haag, groupshow and auction 2017
– Nasty women Amsterdam, Josilda da Conceicao galerie, groupshow, 2017
– Lekker, Stichting WEP Groningen, groupshow, 2017
– De Aanschouw veiling, Tent Rotterdam, 2017
– Unload, KOP Breda, exhibition/shop, 2016
– The survivors, The Hague Peace Projects, Groupshow April 15 – may 4 2016, Atrium Den Haag
– This Art Fair 2016, 30/12/15 – 03/01/16, Beurs van Berlage Amsterdam – supported by STROOM Den Haag
– De taal van materiaal, Galerie Bart, Groupshow 06/11 /15 – 20/12/15, Nijmegen – supported by STROOM Den Haag
– Tekenkabinet, Museum Waterland Purmerend, Groupshow, 19-30 augustus 2015, Kunstenhuis Amsterdam (Westerpark/Westergasterrein, 18/09 – 18/10/2015
– De Aanschouw, October 1st 2015, Witte De Withstraat 80 Rotterdam
– ART IN REDLIGHT 10th Independent Art Fair, kunstbeurs, Beurs van berlage Amsterdam, december 2014 – supported by STROOM Den Haag
– Beeld voor beeld, Jubileum groupshow Pulchri, + bookpublication HBKK,  october 2014
– Paper, scissor, stone, groupshow during Route du Nord, Rotterdam, september 2014
– Selling/Showing multiples at re-opening MEGAshop Roodkapje Rotterdam, Bazar Bizar Rotterdam, Car Art festival in Delft, summer 2014
– Beeldenroute Hommes, groupshow, Rotterdam, may 2014
– Rondje kunst, Den Haag, gastkunstenaar in huiskamerexpositie, april 2014
– Parels en Zwijnen, De Witte Slagerij, Rotterdam, duo-show together with Ik-Rotterdam, march 2014
– Residence Callosa Spain, FCKD, february 2014
– Waar blijft mijn moeder selected by One Minutes, Snow series, 2014
– ‘Een beetje avontuur’, Wijn en Kunst atelier, Den Haag, solo-exhibition december 2013
+ Bureau voor avontuur, Time/Bank, Nutshuis, Den Haag, side-event during Hoogtij, november 2013
– Kunst op de Koffie, Arnhem, Livingroom (solo)exhibition + auction , october 2013
– Festivalshop, Festival de Basis, groupshow vliegbasis Soesterberg, september 2013
– Beter, De kunst van gezondheid, MCH Den Haag, groupshow, november 2012
– DEpARTmentSTORE, Centraal museum Utrecht, groupshow, november 2012
– Summertime, museum Le Secet, groepsexhibition, july 2012
– Zomerexpo Gemeentemuseum Den Haag, anonimous selected groupshow, juni 2012
– Gemeente Veenendaal, Gemeentehuis Veenendaal, groupshow, may 2012
– Nacht van de Hoop, Grote kerk, Den Haag, groupshow during one night, april 2012
– Fresh art to go, TETEM kunstruimte, Enschede, groupshow drawings, januari 2012
– DEpARTmentSTORE, C.B.K.U, Utrecht, groupshow, december 2011
– New work made from collection, groupshow ‘Pet’s marktplaats’ Kunsthal Rotterdam juli 2011
– Tik van de molen, Kaag en Braassem, residency and groupsexhibition at windmill, juli 2011
– Openluchtmuseum, commissioned bij gemeente Veenendaal-oost, catalogue and project in open space, april/ may 2011
– Blue skies are coming, Amsterdam, windows Kunsttraject, april/ mei 2011
– Galerie Joghem, Sanquin Amsterdam, soloexhibition, februari 2011
– Tijdelijke Kunst Winkel, Live Build, Utrecht, vervaardiging werk voor verkoopexpositie goede doel, januari 2011
– VIP-vernissage, de VIP-bus, Utrecht, developed Kunstsnacks for machine, november 2010
– Festival key of life, leiden, groupshow stadhuis, oktober 2010
– Open your eyes, Blue Episode – Jans Muskee – Mo representing Art, Utrecht, groepsexpositie, september 2010
– Haagse Waterlanders, Den Haag, photo ‘dagelijkse poëzie’ tramtunnel, september 2010
– Mistyfields, Asten Heusden, Temporary installation, september 2010
– Festival In Vervoering, Utrecht, performance i.s.m. Wieske de Jong, 2010
– Exposure, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Exposure (final show), 2010, Nominated: Dooyewaard stipendium 2010
– Festival key of life, leiden, groupshow, 2009
– Cowboys en indianen, Artist run space Das Bilt, Utrecht, groupshow, 2009
– Culturele Zondag, Utrecht, performance i.s.m Astrid Willems, 2009
– Academie galerie, Utrecht, groupshow, 2008

Education:
– Hoge school voor de Kunsten Utrecht, Fine art, 2006-2010
– Grafisch Lyceum, Grafisch Vormgeven, 2001-2005

Other:
– Teaching 3D at artschool Utrecht (HKU-basisopleiding) from 2015-2017
– Whole sale at several (concept)stores or artrelated events
– Part of YEDS, a network of creatives based in Rotterdam
– Illustrator/ reporter at Jegens en Tevens: 2012 – now
– Part of nomadic collective Popinnart

Publications

Tijdschrift ei, 2016

Interview Palet Magazine, 2016

Blikvangen, 2014

Beeld voor Beeld, 90 Haagse 3D kunstenaars, 2014

NRC next, 2010